Vergoeding


4.1 Vergoeding

Oefentherapie Cesar wordt voor personen tot en met 18 jaar vergoed uit de basisverzekering. Voor personen vanaf 19 jaar wordt de therapie vergoed uit de aanvullende verzekering. De vergoeding verschilt per ziektekostenverzekeraar en per aanvullend pakket. Raadpleeg daarom uw polis of neem contact op met uw ziektekostenverzekeraar. Ik ben gecontracteerd met alle zorgverzekeraars.


4.2 Verwijzing

U kunt naar oefentherapie verwezen worden door huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Een verwijzing is echter niet noodzakelijk. Als u geen verwijzing heeft, wordt aan de hand van een screening bepaald of u door een oefentherapeut behandeld mag worden.


4.3 Tarieven

Als u geen aanvullende verzekering heeft, een afspraak vergeten bent of geen vergoeding ontvangt van de zorgverzekeraar, gelden de onderstaande tarieven:

Onderzoek/behandeling aan de praktijk, 35 minuten: 29,00 euro

Onderzoek/behandeling aan huis, 35 minuten: 39,00 euro

Verzuimtarief bij late afmelding/vergeten:
15,00 euro bij afspraak aan de praktijk
20,00 euro bij afspraak aan huis

Pakket staan, zitten en bukken, dragen, tillen:
105 euro, 4x35 minuten aan de praktijk

De gereserveerde tijd voor een afspraak wordt niet in rekening gebracht indien u tenminste 24 uur van te voren telefonisch afzegt.